Embryo transfer en ICSI

 
VDL Stud - EquiLife Paardenartsen / Pferdeärzte / Horse Doctors  
Embryotransplantatie / Transplantation von Embryonen / Embryo transplantation


De VDL Stud biedt, in samenwerking met Equilife Paardenartsen, ook een breed scala aan behandelingen door middel van embryotransplantatie in ons gespecialiseerde voortplantingscentrum. Het is tevens mogelijk om een draagmerrie te huren.

Embryotransplantatie en ICSI:
 • Bij de eerste bestelling aangeven of het bestel­de sperma gebruikt voor embryospoeling of voor ICSI. VDL Stud kan bij geen vermelding naast het dekgeld een boete in rekening brengen.
 • Indien er geen embryo(s)/ICSI geslaagd is/zijn, kan er opnieuw sperma besteld worden voor deze merrie.
 • Dekgeld wordt per geslaagd embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevro­ren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.
 • Merriehouder dient VDL Stud vóór 1 oktober een door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht te bezor­gen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s/ICSI’s per merrie. VDL Stud kan bij géén vermelding naast het dekgeld een boete in rekening brengen.
 • Indien de transplantatie van het embryo/ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring (indien vermeld).
 • VDL Stud brengt voor ieder niet aangegeven embryo naast het dekgeld een boete van € 15.000,- in rekening.
 
Tarieven - Preise - prices 2023 (excl. BTW - excl. MwSt – excl.Tax):
 
  Draagmoeder huur
  Leihmutter Miete
  Surrogate mare rental
€ 3.000,-    Bij gebruik van een VDL hengst
  Bei Verwendung eines VDL-Hengstes
  When using a VDL stallion
  Draagmoeder huur
  Leihmutter Miete
  Surrogate mare rental
€ 3.500,- 
 
  Bij gebruik van een niet-VDL hengst
  Bei Verwendung eines Nicht-VDL-Hengstes
  When using a non-VDL stallion
  Ontdooien en overzetten ICSI embryo (incl. medicatie)
  Auftauen und Übertragen des ICSI-Embryos (einschließlich Medikamente)
  Thawing and transferring ICSI embryo (including medication)
€ 400,-    Per keer
  Jedes Mal / pro Embryo
  Per time / per embryo
  Spoelen van het embryo
  Spülung des Embryos
  Flushing of the embryo
€ 285,-    Per keer
  Jedes Mal / pro Embryo
  Per time / per embryo
  Plaatsen van het embryo in de draagmerrie
  Übertragung des Embryos in der Leihmutter
  Transplantation of the embryo in the surrogate mare
€ 250,-    Per keer
  Jedes Mal / pro Embryo
  Per time / per embryo
  Merriebegeleiding in ET-Centrum
  Stutebegeleitung  in ET-Zentrum
  Scanning & feeling of the mare in ET-Centre
€ 190,-    Per jaar
  Pro Jahr
  Per year
  Stalling in ET-Centrum
  Stallung in ET-Zentrum
  Stabling in ET-Centre
€ 15,-    Per dag
  Pro Tag
  Per day
  Dekgeld
  Deckgeld
  Stud fee
Variabel
Variabel
Variable
  Per geslaagd embryo
  Pro erfolgreicher Embryo
  Per successful embryo
  Medicijnen
  Medizine
  Medicine
Variabel
Variabel
Variable
  Alleen indien nodig
  Nur wenn nötig
  Only if necessary
 
  Dekvoorwaarden bij embryotransplantatie en ICSI:
 • Dekgeld wordt per geslaagd embryo in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevro­ren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.
 • Merriehouder dient VDL Stud vóór 1 oktober een door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht te bezor­gen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s per merrie.

  Bedingungen für die Embryotransplantation und ICSI:
 • Die Decktaxe werden pro erfolgreichem Embryo erhoben, dies gilt auch für eingefrorene Embryonen und wenn mehrere Embryonen aus einer Insemination gespült werden.
 • Der Stutenbesitzer muss VDL Stud vor dem 1. Oktober eine vom Tierarzt oder vom ET-Zentrum vorbereitete und unterschriebene Übersicht über die Anzahl der Spülungen und die Anzahl der erfolgreichen Embryonen / ICSIs pro Stute zur Verfügung stellen.
 • Wenn die Transplantation des Embryos nicht erfolgreich war, können Sie mit dieser Bescheinigung im folgenden Jahr einen Hengst des VDL Studs Ihrer Wahl benutzen mit einem Preisnachlass von 50% der jeweiligen Decktaxe des folgenden Jahres.
 
  Conditions for embryo transplantation and ICSI:
 • Stud fees are charged per successful embryo, this also applies to frozen embryos and if several embryos are flushed from one insemination.
 • The mare owner must provide VDL Stud before October 1st with an overview prepared and signed by the veterinarian or the ET center of the number of washes and the number of successful embryos per mare.
 • If the transplantation of the embryo has not been successful, this overview serves as a gust statement (if stated). With this statement you can continue breeding for 50% of the studfee of the following year.
  VDL Stud: (+31)(0)58-2519473, info@vdlstud.com
  EquiLife Paardenartsen / Pferdeärzte / Horse Doctors: (+31)(0)6-10412537, Equilifepaardenartsen@gmail.com
 

Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten